Vstup pod 15 let

Osoba mladší 15 let může do fitness centra vstupovat pouze s doprovodem osoby starší 18 let a pokud tato doprovázející osoba není zároveň zákonným zástupcem osoby mladší 15 let, musí osoba mladší 15 let předložit Souhlas zákonného zástupce nezletilého se vstupem nezletilého na sportoviště. Vedení fitness centra výslovně nedoporučuje vstup do fitness centra osobám mladším 13 let, a to i za předpokladu splnění shora uvedených podmínek.

Formulář je automaticky zasílán na mail při registraci osoby mladší 15 let do systému bfitclub.cz. Případně lze tento formulář stáhnout pod tímto textem.

Bez předložení souhlasu zákonného zástupce nezletilého se vstupem nezletilého na sportoviště na recepci fitness centra v Bukovici nebo bez zaslání vyplněného souhlasu podepsaného zákonným zástupcem na email info@bfitclub.cz je vstup osobě maldší 15 let do fitness center ZAKÁZÁN.

Formulář ke stažení